Styrelsen i GVF för 2018

Ordförande
Backup bryggor

Magnus Enell

Håller i alla trådarna

Mobil:  070-587 87 02
e-post till ordförande

Kassör  
Marie Berggren

Ansvarar för bokföring och ekonomiska transaktioner.

AG00059_.gif (12001 bytes)

Mobil: 0704 717 566
e-post till Kassören
GVF pg 70 22 78 - 3

Sekreterare
Backup miljöfrågor
Joel Norberg
 

Mobil:  0761 697 973
e-post till sekreteraren

Miljö och vatten
Petri Viuhkonen


Ansvarar för mljöfrågor

Mobil: 0705 242 433
e-post till Petri

Parkering och Bryggor
Eva Barkman

Mobil: 0707 104 140
e-post till platsansvarig

Ledamot och
allmän backup
Mats Lindqvist

Älgöfrågan

Mobil:  0703 332 752
e-post till Mats

 

Ledamot
Anders Bessier

Älgöfrågan

 

Mobil: 0709 750 621
e-post till Anders